SC OLT DRUM SA este societate comerciala cu capital integral de stat, actionar unic fiind Consiliul Judetean Olt.

Societatea a fost infiintata conform Legii 31/1990, Ordonanta Guvernului 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome in societati comerciale, Hotararilor Consiliului Judetean Olt nr.34 si 42 din anul 1998 si inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J 28/238/1998,cu un capital social de 449.708 lei si cod unic de inregistrare fiscala RO 10881110.

SC OLT DRUM SA provine din Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Olt care s-a transformat in Regia Autonoma Drumuri si Poduri R A in anul 1994 care la randul ei s-a transformat in societate comerciala pe actiuni in 30 iunie 1998 si are o experienta vasta in constructia de drumuri si poduri avand acelasi obiect de activitate de la infiintarea acesteia, adica din anul 1969. Obiectul principal de activitate il constituie „ Constructii si reparatii drumuri si poduri”. Aceasta activitate consta in prepararea si asternerea mixturilor asfaltice pe carosabilul drumurilor judetene si comunale.

Alte domenii de activitate sunt:

  • Extractia si prelucrarea agregatelor de balastiera;
  • Producerea si punerea in opera a mixturilor asfaltice;
  • Producerea si punerea in opera a betoanelor.